Fundacja Ditero została powołana dla realizacji dwóch równoległych celów:

  • bieżącej działalności na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów rodzin, osób fizycznych i społeczności lokalnych;
  • podejmowania wysiłków na rzecz systemowego rozwiązywania problemów społecznych.

Od początku działa w oparciu o model biznesowy non profit, w którym działalność odpłatna (Pracownia Sensoryczna) pozwala utrzymać niezależny od władz samorządowych Think Tank realizujący projekty o charakterze systemowym, przełamując istniejące podziały i animozje terytorialne, organizacyjne i ludzkie.

Chcemy zgromadzić wokół Fundacji najlepszych specjalistów z okolicy i dać im możliwości lepszego realizowania posiadanego potencjału. Fundacja Ditero prowadzi stałą działalność odpłatną pożytku publicznego w formie pracowni terapeutycznej (zlokalizowanej w Świeradowie-Zdroju) dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagającymi zajęć integracji sensorycznej.

Współtworzymy jedyną w okolicy i jedną z niewielu w Polsce Salę Doświadczania Świata certyfikowaną przez naukową jednostkę Polskie Towarzystwo Snoezelen we Wrocławiu.


Kategorie: Uncategorized

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content