Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Anielskiej

Po raz pierwszy wymieniony został w 1346 roku, podlegał wówczas dziekanowi zawidowskiemu. Budowa świątyni przebiegała etapami. Najstarsza część sklepiona krzyżowo-żebrowo, pochodzi najprawdopodobniej z I poł. XIV wieku. Do niej w latach 1606-1611 dostawiono prezbiterium, a w 1743 od zachodu wybudowano jednonawowy korpus.

W 1803 roku została odnowiona wieża kościelna. Warto zwrócić uwagę, iż kościół ten – jako pierwszy w powiecie lubańskim – otrzymał oświetlenie elektryczne w 1908 roku. Na zewnętrznym murze znajdują się epitafia z XVI i XVIII wieku. Wewnątrz kościół posiadał malowany drewniany ołtarz, który powstał najprawdopodobniej w latach 1570-1572. Ołtarz był poddany renowacji, obecnie znajduje się w muzeum w Keisertrutz w Görlitz.

Skip to content