Ruiny zamku Świecie

Zamek Świecie został wybudowany na gnejsowej skale najprawdopodobniej przez Henryka I Jaworskiego. Od 1999 roku obiekt znajduje się w rękach prywatnych. Nowi właściciele prowadzą prace remontowo-budowlane. Obecnie przeprowadzono badania archeologiczne. Mury zamku są sukcesywnie odbudowywane z wykorzystaniem oryginalnych technik budowlanych zgodnych z wytycznymi konserwatorskimi. Zamek w przyszłości ma zostać udostępniony turystom.

Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przypuszcza się, iż kościół w Świeciu istniał już w XII wieku. Kościół jest budowlą orientowaną, murowaną z kamienia, wybudowaną na planie czworoboku z wieloboczną absydą od wschodu. Trzynawowy korpus nakryty jest stropem kasetowym, o polach ozdobionych portretowymi przedstawieniami przodków Chrystusa. Wnętrze wypełniają kondygnacje empor o balustradach ozdobionych przedstawieniami scen ze Starego i Nowego Testamentu. Na ścianach zewnętrznych zachowały się epitafia i rycerskie płyty nagrobne m.in.: Antoniego von Üchtritz, porucznika Meurera.

Skip to content