Zespół dworski – Szyszkowa Dolna

Zespół dworski znajduje się na wysokiej skarpie nad rzeką i drogą. Obecnie z założenia pozostały tylko dwa obiekty, są to budynki mieszkalno-gospodarcze pełniące nadal swoje funkcje. Pozostałością po obiektach wchodzących w skład zespołu są fundamenty porośnięte roślinnością. Dwór z XVIII wieku występuje obecnie w postaci całkowitej ruiny. Rozpoznawalne są jedynie jego relikty porośnięte roślinnością. Pałac, który służył jako budynek mieszkalny, w latach 90-tych XX wieku został opuszczony i uległ błyskawicznej dewastacji.

Zespół pałacowo-parkowy – Szyszkowa Górna

Neoklasycystyczny pałac zbudowany został w XVIII wieku. Obiekt rozlokowany jest na skarpie nad Kwisą. Powstał na planie litery „C” z bocznymi ryzalitami. W tympanonie elewacji parkowej znajduje się herb hrabiów von Rex– ostatnich przedwojennych właścicieli majątku. Wokół pałacu znajdują się oficyny i budynki gospodarcze, z których część nadal jest zamieszkana, a część przeznaczona do częściowej rozbiórki.

Młyn – Szyszkowa Górna

Fundatorami młyna byli właściciele Szyszkowej. Nad portalem znajduje się kamienna tablica z inskrypcją i godłami rodziny von Döbschitz i von Nostitz. Młyn wodno-turbinowy został wybudowany nad Kwisą w 1702 roku. Oprócz mielenia mąki, w tutejszym młynie wypiekano chleb, bułki, a także prowadzono sprzedaż alkoholu. Przed II wojną światową młyn należał do Haina, obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

Skip to content