Fundacja Ditero

Fundacja Ditero została powołana dla realizacji dwóch równoległych celów: bieżącej działalności na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów rodzin, osób fizycznych i społeczności lokalnych; podejmowania wysiłków na rzecz systemowego rozwiązywania problemów społecznych. Od początku działa w oparciu o model biznesowy non profit, w którym działalność odpłatna (Pracownia Sensoryczna) pozwala utrzymać niezależny od władz samorządowych Think Tank realizujący projekty o charakterze systemowym, przełamując Więcej…

Witamy!

Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Gminie Leśna, jest inicjatywą społeczną, dążącą do tworzenia nowych i ulepszania istniejących atrakcji turystycznych. Naszym celem jest poprawienie jakości życia we wsiach naszej gminy, poprzez rozwój produktów lokalnych, usług i miejsc noclegowych. Chcemy by pobyt w gminie Leśna stał się dla naszych gości okazją do nauczenia się nowych rzeczy i niezapomnianym, pełnym pozytywnych Więcej…