Przez teren miasta i gminy Leśna przebiega oznakowany szlak rowerowy Zgorzelec – Świeradów Zdrój o długości 16,5 km z czego 9,5 km drogami gminnymi utwardzonymi powierzchniowo emulsja asfaltową. Pozostała cześć szlaku przebiega drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej.

Będąc na terenie gminy Leśna warto przejechać tym szlakiem, aby zobaczyć i zwiedzić atrakcyjne miejsca opisane poniżej. Opisany kierunek jazdy; od Zgorzelca do Świeradowa.

Wjeżdżając do gminy Leśna od strony Platerówki jedziemy droga powiatową Nr 12377 następnie skręcamy zgodnie ze znakami w lewo i jedziemy nowowybudowaną ścieżką rowerową przebiegającą wśród pól. Zjeżdżając w dół po prawej stronie widoczna jest wieża kościoła w Grabiszycach Górnych. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 12376 w Grabiszycach Średnich. Grabiszyce to długa luźno zabudowana wieś wzmiankowana już w 1346 roku. Grabiszyce dzielą się na: Dolne, Średnie i Górne. Następnie szlak rowerowy skręca w prawo. Jadąc drogą powiatową dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo na oznakowany szlak rowerowy. Będąc w Grabiszycach Górnych warto zobaczyć kościół św. Antoniego z drugiej połowy XVIII w. Wewnątrz kościoła występuje sklepienie krzyżowe oraz barokowy ołtarz z amboną, chrzcielnicą i organami jak również rzeźby i nagrobki z XVIII w.

Teraz szlak rowerowy prowadzi drogą asfaltową ostro pod górę. Tylko rowerzyści o dobrej kondycji fizycznej mogą pozwolić sobie na wjazd bez odpoczynku i pchania roweru pod górę. Wspiąwszy się na szczyt możemy podziwiać piękną panoramę wsi Grabiszyce. Jadąc dalej ścieżką rowerową dojeżdżamy do miejsca gdzie trasa skręca w prawo i objeżdża szczyt Wysoka Stróża o wysokości 427m n.p.m. zwanym inaczej „Stożkiem Światowida” z charakterystyczną na szczycie wieżą triangulacyjną. Droga na wprost prowadzi przez łąkę do byłych kamieniołomów i wyrobisk. Warto jednak zboczyć trochę z trasy, aby zobaczyć tzw. „wulkany”. Nazwa tego obszaru wywodzi się od lokalnej nazwy wzgórza Ciasnota o wysokości 401 m n.p.m. zwanego inaczej ”Stożkiem Perkuna”. Szczyt wieńczy grzebień bazaltowych skał z trzema stożkami z pięknie wyeksponowanymi tzw. ”organami” ciosu termicznego. Jest to pozostałość wulkanu mioceńskiego zwanego nekiem czyli zastygły czop lawy w kominie wulkanicznym. Ponadto piękne ekspozycje bazaltu można zobaczyć również w wyrobisku, które obecnie zalane jest wodą. Po obejrzeniu wszystkich atrakcji geologicznych wracany na szlak rowerowy i jedziemy dalej objeżdżając Wysoką Stróżę. W miejscu gdzie szlak skręca w prawo zatrzymujemy się, aby podziwiać panoramę Gór Izerskich z dominującymi szczytami stogu Izerskiego i Smrka. Stąd również roztacza się piękna panorama na miast Leśna. Jadąc dalej dojeżdżamy do skrzyżowania – w prawo droga prowadzi do Grabiszyc Górnych, natomiast szlak rowerowy skręca w lewo. Tu należałoby zatrzymać się na chwilę, aby sprawdzić sprawność i skuteczność hamulców, ponieważ czeka nas stromy i karkołomny zjazd do Miłoszowa. Jest to najbardziej stromy odcinek szlaku rowerowego przebiegającego przez teren gminy Leśna. Po pokonaniu stromego zjazdu dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 12367 – w prawo do przejścia granicznego w Miłoszowie, w lewo do Leśnej. Po lewej stronie mijamy budynek dyskoteki oraz stadion sportowy w Miłoszowie. Podczas II wojny światowej istniał tu obóz pracy – Gross Rossen, z którego więźniowie pracowali w byłych zakładach włókienniczych oraz przy budowie sztolni podziemnej fabryki u stóp Grodziska w Leśnej. Po przejechaniu ok. 250 m skręcamy w prawo na mostek i następnie w lewo jadąc wzdłuż Potoku Miłoszowskiego dojeżdżamy do Leśnej. Jadąc ulicą Świerczewskiego mijamy po prawej stronie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” w Leśnej i dojeżdżamy do Rynku.

W centrum Rynku stoi budynek ratusza miejskiego z 1699 roku przebudowany w 1779 roku oraz w połowie XIX w. Godne uwagi są również dwa kościoły – parafialny św. Jana Chrzciciela – z lat 1852- 1853, posadowiony na górce obok cmentarza. Drugi – to kościół poewangelicki – Chrystusa Króla. Obecny jego kształt pochodzi z lat 1709 – 1719. W ściany zewnętrzne kościoła wmurowano nagrobki rycerskie z lat 1551 – 1700. Ponadto w ścianie zewnętrznej obok zakrystii ustawiony jest krzyż pokutny z wyrytym narzędziem zbrodni.

Pierwsze wzmianki o Leśnej pochodzą z 1144 roku. Prawa miejskie nadał w 1329 roku książę Henryk Jaworski. XV w. w wyniku wojen husyckich, epidemii, pożarów i powodzi nie był dla mieszkańców Leśnej szczęśliwym okresem. Wzrost zamożności nastąpił w XVII – XIX w., kiedy to rozwijała się produkcja sukna i płótna. Wyroby miejscowych rzemieślników znane były nawet w tak odległych krajach jak: Hiszpania i Portugalia. Po drugiej wojnie światowej odebrano Leśnej prawa miejskie nadając je ponownie w 1962 roku.

Po obejrzeniu miasta oraz zabytków udajemy się w dalszą drogę oznakowanym szlakiem rowerowym. Prowadzi on teraz ul. Sienkiewicza: na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy ul. Reja i następnie ul. Lechów wjeżdżając stromo pod górę. Dojeżdżamy do stacji CPN – u trasa rowerowa prowadzi dalej prosto. W celu zobaczenia Jeziora Leśniańskiego należy skręcić w lewo i zjeżdżając w dół dojedziemy na zaporę. Jezioro Leśniańskie powstało po zbudowaniu w przełomie rzeki Kwisy zapory betonowo – kamiennej o wysokości 45 m. Jest to najstarsza zapora oraz funkcjonująca elektrownia wodna w Polsce.

Jezioro ma powierzchnię 140 ha oraz max. pojemność 15 mln m3. Nad jeziorem jest szereg ośrodków wypoczynkowych z miejscami noclegowymi. Następnie ponownie wracamy na drogę główną (szlak rowerowy) i skręcamy w lewo. Po przejechaniu ok. 300 m dojeżdżamy do zamku Czocha. Jest to obiekt godny zwiedzenia z uwagi na bogatą historię. Zamek powstał w 1241 roku jako punkt obronny na granicy śląsko – czeskiej. Wielokrotnie był przebudowywany ostatnio w XX w. Zamek dobrze oddaje charakter minionych wieków – szczególnie gotyku i baroku. Z tego okresu zachowało się sporo autentycznych elementów. Po ostatniej wojnie urządzono tu ośrodek dla uchodźców politycznych z Grecji: od 1954 roku mieści się tu Wojskowy Dom Wypoczynkowy, obecnie czynny jest hotel i restauracja.

Po zwiedzeniu zamku udajemy się dalej drogą powiatową w kierunku wsi Stankowice. Jedziemy dalej zgodnie ze znakami rowerowymi, aż do momentu gdzie szlak rowerowy skręca w prawo. Zbaczając trochę ze szlaku możemy udać się na zaporę Jeziora Leśniańskiego, przejeżdżając obok ośrodka wypoczynkowego Elektrowni „Turów” oraz przez dwa tunele wykute w skale. Jezioro Złotnickie ma długość ok. 7 km, pojemność 11 mln m3 i powierzchnię 120 ha. W 1924 roku zbudowano tu kamienną zaporę o wysokości 23 m. Oba jeziora (Leśniańskie i Złotnickie) wykorzystywane są do ochrony przeciwpowodziowej miejscowości położonych wzdłuż rzeki Kwisy oraz źródła energii elektrycznej (elektrownie wodne). Z zapory powracamy ponownie na szlak rowerowy i jedziemy nowowybudowaną ścieżką rowerową w kierunku Giebułtowa. Po przejechaniu ok. 3 km dojeżdżamy do granicy administracyjnej gminy Leśna. Tu kończy się powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową, dalej jedziemy już po drodze tłuczniowej. Po prawej stronie już w gminie Mirsk widoczne są skałki kilkunastometrowej wysokości, z których roztacza się przepiękna panorama Gór Izerskich oraz Sudetów Zachodnich. Jadąc dalej wjeżdżamy do wsi Augustów, skąd dalej szlak rowerowy prowadzi do Giebułtowa i Mirska.

Skip to content