Ankieta dla podmiotów turystycznych w gminie Leśna

Prowadzisz w naszej gminie działalność agroturystyczną, lub związaną z rozwijaniem produktu lokalnego i usług turystycznych?

Jeśli tak, zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety, która pomoże nam w realizowaniu kolejnych działań wspierających Twoją działalność!

Na podstawie ankiet zebranych w 2018 i 2019 r powstał raport ewaluacyjny (do pobrania poniżej), który został przedstawiony władzom gminy Leśna i pomaga przy podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z finansowaniem i rozwojem turystyki.

Od roku 2020 zebrane ankiety będą służyły cyklicznej (co najmniej raz rok) ewaluacji inicjatyw wspierających rozwój turystyki – szczególnie działań promocyjnych, sieciujących czy poboru opłaty miejscowej.

Wypełnij ankietę i pomóż nam aktualizować wiedzę o potrzebach branży turystycznej w gminie Leśna!

Raport ewaluacyjny

Skip to content